x

wzrok/memory

Oddziaływanie w kierunku percepcji i spostrzegawczości - zestaw dwudziestu kartoników z kolorowymi kołami, zadanie polega na zapamiętywaniu położenia kart i łączeniu je w pary.

Pobierz PDF
x

wzrok/nawlekanka

Ćwiczenie małej motoryki i koordynacji wzrokowo ruchowej - nawlekanie korali zgodnie z dołączona instrukcją, korale różnia sie od siebie wielkością i wzorem

Pobierz PDF
x

słuch/dźwiękowe bingo

Wzbogaca umiejętności poznawcze i pobudza ciekawość świata - terapeuta odtwarza kolejno dźwięki, które zaznaczone są na kartach, osoba która jako pierwsza zaznaczy trzy sąsiadujące obrazki wygrywa.

Pobierz PDF
x

węch/zapachowe sekwencje

Rozwija koncentrację, wpływa na polepszenie pamięci krótkotrwałej - terapeuta układa sekwencję zapachów, zadaniem seniora jest powtórzenie sekwencji, rozwiązanie zadania znajduje się na spodach pojemniczków.

Pobierz PDF
x

dotyk/plastyka pamięci

Działanie odprężające i antystresowe, możliwość odniesienia się do przyjemnych wspomnień zakotwiczonych w pamięci długotrwałej - do ćwiczeń wykorzystywane są masy plastyczne o różnej strukturze i temperaturze.

Pobierz PDF
x

propriocepcja/woreczki obciążeniowe

Oddziaływanie w kierunku propriocepcji (czucia własnego ciała) - ćwiczenie szczególnie korzystne dla osób po przebytym udarze, woreczki mogą być wykorzystywane jako obciążenie lub termofor.

Pobierz PDF
x

równowaga/sensoryczna ścieżka

Ćwiczenie równowagi, aktywizacja ruchowa - ćwiczenie polega na chodzeniu po ścieżce wykonanej z różnych materiałów.

Pobierz PDF

Zestaw pomocy
terapeutycznych

Odpowiadający na potrzeby seniorów
przewiń w dół

O projekcie

Therapy Set to zestaw pomocy terapeutycznych przeznaczonych dla osób starszych, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Zestaw składa się z siedmiu pomocy umożliwiających kompleksową terapię seniorów.

Pomoce mogą być wytwarzane przez mieszkańców DPS w ramach warsztatów terapii zajęciowej oraz wykorzystywane w terapii i fizjoterapii prowadzonej zazwyczaj przy łóżku seniora. Jednym z elementów projektu jest ninejsza strona internetowa na której znajdują się instrukcje do wykonania pomocy oraz scenariusze zajęć i ćwiczeń.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności terapii w Domach Pomocy Społecznej i umożliwienie prowadzenia terapii przez osoby niewykwalifikowane czyli wolontariuszy i rodziny mieszkańców Domu.Prototyp projektu powstał w wyniku współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych, obecnie jest na etapie testowania.

czytaj więcej

Pomoce

Memory

Oddziaływanie
w kierunku percepcji
i spostrzegawczości.

więcej

Nawlekanka

Ćwiczenie małej motoryki
i koordynacji wzrokowo ruchowej.

więcej

Dźwiękowe Bingo

Wzbogaca umiejętności poznawcze i pobudza ciekawość świata.

więcej

Zapachowe Sekwencje

Rozwija koncentrację, wpływa na polepszenie pamięci krótkotrwałej.

więcej

Plastyka pamięci

Działanie odprężające
i antystresowe.

więcej

Woreczki obciążeniowe

Oddziaływanie w kierunku propriocepcji (czucia własnego ciała).

więcej

SENSORYCZNA
ŚCIEŻKA

Ćwiczenie równowagi, aktywizacja ruchowa.

więcej

Jak to działa

Korzyści